Ing. Jakub Bachratý

Bakalářská práce

Krizový management elektronického bankovnictví

Crisis Managementin in Electronic Banking
Abstract:
The objective of the bachelor‘s thesis „Crisis management in electronic banking“ is creation of working model of e-banking’s crisis management. The first part is about systemic classification of electronic banking and crisis management,working models of crisis management and actual trends in electronic banking and crisis management. The second part is devoted to analyse of risk resulting from e-banking …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Krízový management elektronického bankovníctva“ je vytvoriť pracovný model krízového managementu e-bankingu. V prvej časti sa venuje systémovému vymedzeniu danej oblasti, pracovným modelom krízového managementu a súčasným trendom v elektronickom bankovníctve a krízovom managemente. Druhá časť sa zaoberá analýzou rizík vyplývajúcich z e-bankingu pre banky, analýzou krízového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance