Ing. Jakub Bachratý

Bachelor's thesis

Krizový management elektronického bankovnictví

Crisis Managementin in Electronic Banking
Abstract:
The objective of the bachelor‘s thesis „Crisis management in electronic banking“ is creation of working model of e-banking’s crisis management. The first part is about systemic classification of electronic banking and crisis management,working models of crisis management and actual trends in electronic banking and crisis management. The second part is devoted to analyse of risk resulting from e-banking …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Krízový management elektronického bankovníctva“ je vytvoriť pracovný model krízového managementu e-bankingu. V prvej časti sa venuje systémovému vymedzeniu danej oblasti, pracovným modelom krízového managementu a súčasným trendom v elektronickom bankovníctve a krízovom managemente. Druhá časť sa zaoberá analýzou rizík vyplývajúcich z e-bankingu pre banky, analýzou krízového …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Reader: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance