Tereza Nešporová

Bachelor's thesis

Anglické výpůjčky v češtině 21. století

21st century loanwords from English in the Czech language
Abstract:
This bachelor thesis studies 21st century anglicisms appearing on popular social media networks in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part defines the role of English as a present Lingua Franca and its influence on the Czech lexical system. Furthermore, it explains the term Anglicism and describes the typical lexical features of online communication. The …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá anglicismy 21. století, které se vyskytují napříč populárními sociálními sítěmi v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část definuje roli angličtiny jako soudobé Lingua Franca a její vliv na lexikum českého jazyka. Dále vysvětluje pojem anglicismus a rovněž popisuje jazykové rysy typické pro online komunikaci. Praktická část analyzuje …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Nováková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nešporová, Tereza. Anglické výpůjčky v češtině 21. století. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická