Theses 

Kriminalita dětí a mládeže: právně-sociologický rozbor – Mgr. Tereza Faberová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Faberová

Diplomová práce

Kriminalita dětí a mládeže: právně-sociologický rozbor

Juvenile Crime: Legal-sociological Analysis

Anotace: Tématem této diplomové práce je „Kriminalita dětí a mládeže: právně- sociologický rozbor.“ Úvodní kapitola je věnována kriminalitě obecně, její charakteristice a zařazení, kde není opomenut ani význam kriminologie jako vědy o kriminalitě. Následující kapitola už konkrétně rozebírá kriminalitu dětí a mládeže. Zaměřuje se především na její popis, strukturu a právní úpravu. Dále jsou rozebírány jednotlivé příčiny a následky kriminality dětí a mládeže a poslední část je věnována preventivním opatřením.

Abstract: The topic of this thesis is „Juvenil crime: legal-sociological analysis“. The first chapter focuses on criminality in general, where is not omitted a significance of criminology as a discipline of legal science. Following chapter describes juvenile crime more specifically. It aims primarily at description, structure and legal regulations. Further, it focuses on different causes and effects of juvenile crime. Final part deals with preventive measures.

Klíčová slova: Kriminalita, kriminologie, kriminalita dětí a mládeže, mladistvý, trestní odpovědnost, struktura kriminality mládeže, příčiny kriminality, prevence kriminality Criminality, criminology, youth crime, juvenile, criminal liability, youth crime structure, causes of crime, crime prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz