Bc. Lukáš HOMUTA

Diplomová práce

Testování úspěšnosti vybraných metod technické analýzy při prognózování akciových kurzů

Testing the success of selected methods of technical analysis in forecasting stock prices
Anotace:
Cílem diplomové práce je otestovat úspěšnost vybraných metod technické analýzy v prostředí českého kapitálového trhu. Teoretická část práce je věnována rešerši vybrané literatury se zaměřením zejména na význam finančních trhů v rámci tržního hospodářství, specifika českého kapitálového trhu a v neposlední řadě samotné technické analýze akcií. Praktická část diplomové práce je zaměřena na vystavění …více
Abstract:
The goal of the thesis is to test the success of selected methods of technical analysis in forecasting stock prices in the Czech capital market. The theoretical part of the thesis is focused on the review of current sources, especially on the importance of financial markets in the market economy, on the characteristics of the Czech capital market and also on the technical analysis. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Nepovolný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOMUTA, Lukáš. Testování úspěšnosti vybraných metod technické analýzy při prognózování akciových kurzů . Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management