Mgr. Soňa Nývltová

Master's thesis

Analýza pracovní spokojenosti

Analysis of Job Satisfaction
Abstract:
Tato diplomová práce řeší pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané vinařské firmě. Cílem tohoto výzkumu bylo provést analýzu aktuální spokojenosti pracovníků a zmapovat její proměny po aplikaci navržených opatření. Práce vychází z teoretických poznatků tuzemských i zahraničních autorů. Věnuje pozornost nejen rozsáhlé charakteristice fenoménu pracovní spokojenosti, ale i dalším pojmům s ním souvisejícím …more
Abstract:
This thesis deals with job satisfaction of employees in a selected winery. The aim of this research was to analyse current job satisfaction of the company´s workers and chart its transformation after the application of the suggested measures. The work is based on theoretical knowledge of domestic and foreign authors. It focuses not only on the characteristics of the phenomenon of job satisfaction as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Horáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta