Mgr. David Chaloupský

Disertační práce

Úroveň maximálních výkonů horolezců v závislosti na rozdílných specifických podmínkách bezpečnosti lezení

The level of maximum performance of climbers in relation to specific climbing safety conditions
Anotace:
Cílem práce je prokázat rozdílnou úroveň maximálních výkonů horolezců v závislosti na specifických bezpečnostních podmínkách lezení na sportovních cestách a pískovcových skalách. Prokázali jsme vyšší míru rizika při lezení na pískovcových skalách než při lezení sportovních cest. Definovali jsme typický projev dosažené úrovně lezení jedince. Vytvořili jsme jednotný klasifikační systém pro hodnocení …více
Abstract:
The aim of the research is to demonstrate the influence of the specific conditions in sandstone climbing to performance of climbers. We have proved the higher rate of risk during sandstone climbing than during sport climbing. We have defined the typical display of gained personal climbing level. We have compiled unified scale of difficulty for sport climbing and sandstone climbing. The results of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií