Mgr. David Chaloupský

Doctoral thesis

Úroveň maximálních výkonů horolezců v závislosti na rozdílných specifických podmínkách bezpečnosti lezení

The level of maximum performance of climbers in relation to specific climbing safety conditions
Abstract:
Cílem práce je prokázat rozdílnou úroveň maximálních výkonů horolezců v závislosti na specifických bezpečnostních podmínkách lezení na sportovních cestách a pískovcových skalách. Prokázali jsme vyšší míru rizika při lezení na pískovcových skalách než při lezení sportovních cest. Definovali jsme typický projev dosažené úrovně lezení jedince. Vytvořili jsme jednotný klasifikační systém pro hodnocení …more
Abstract:
The aim of the research is to demonstrate the influence of the specific conditions in sandstone climbing to performance of climbers. We have proved the higher rate of risk during sandstone climbing than during sport climbing. We have defined the typical display of gained personal climbing level. We have compiled unified scale of difficulty for sport climbing and sandstone climbing. The results of research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc.
  • Reader: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií