Bc. Aneta Raševová

Diplomová práce

Psychologická hlediska v řízení lidských zdrojů

Psychological Aspects in Human Resource Management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá psychologickými hledisky v řízení lidských zdrojů. Nejprve budou vymezeny v rámci teoretické části práce základní pojmy k danému tématu (lidské zdroje, řízení lidských zdrojů a další), zmíněna bude stručně také historie řízení lidských zdrojů a požadavky na manažery a personalisty. Ve druhé kapitole práce bude věnována pozornost hlavnímu tématu této práce, a to psychologickým …více
Abstract:
This thesis deals with psychological aspects in human resources management. First ly defined within the theoretical part of the thesis will be basic concepts on the topic (human resources, human resources management and others), the history of human resources management and the requirements for managers and staffers will also be briefly mentioned. In the second chapter of the thesis, attention will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2023
Identifikátor: https://is.ucp.cz/th/n3opn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
  • Oponent: M.A. Jozef Ftorek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní a diplomatická studia / Mezinárodní a diplomatická studia