Jonáš Filgas

Bakalářská práce

Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE ConnectivityVliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE ConnectivityVliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE ConnectivityVliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity

Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity“, jejichž cílem je zjištění rizik a postupů při vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity – Automotive Division.Teoretická část práce má za cíl popsat a vysvětlit základní pojmy, které se týkají řízení lidských zdrojů, jednotlivých kultur, komunikací …více
Abstract:
Bachelor thesis titled „The Influence of Multicultural Environment and Globalization on the Management of a Multicultural Team in TE Connectivity“, aims at identifiying risks and practices of multicultural team management at TE Connectivity – Automotive Division.The theoretical part of the thesis describes and explains the basic concepts concerning the management of human resources, individual cultures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/x8slxi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku