Theses 

Možnosti prodeje a pronájmu bytových a nebytových prostor místní samosprávy – Bc. Martin Veselý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Martin Veselý

Diplomová práce

Možnosti prodeje a pronájmu bytových a nebytových prostor místní samosprávy

Possibilities to buy or rent accommodation or non-accommodation spaces form local self-government

Anotace: Tato práce se zabývá možnostmi prodeje a pronájmu bytových a nebytových prostor samosprávou a dále účastí samosprávy ve společenstvích bytových jednotek. První teoretická část se zaměřuje na teoretické vymezení pojmů v bytové politice obcí a proces privatizace bytového fondu. Porovnává dále rozsah vlastnického bydlení v ČR a v zemích tzv. Východního bloku a ve státech Evropské unie. Druhá praktická část se věnuje nakládání s nemovitým majetkem ve městě Trutnov, popisem nemovitého majetku města a změnou jeho hodnoty v průběhu privatizace. Ve třetí závěrečné kapitole je provedeno shrnutí obou kapitol a porovnání teoretického základu s praktickými zkušenostmi z prostředí města Trutnov.

Abstract: This thesis deals with the possibilities to sale and rent the residential and non-residential premises and also with a participation of a self-management in the community of accommodation unit owners. The first, abstract part is focused on a theoretical specification of the notions within a housing policy of municipalities and also on the privatization process of a housing fund. It compares also the scope of proprietary accommodation in the Czech Republic and in the so-called Eastern bloc countries with the EU states. The second, practical part dwells on a dispose of the immovable assets in Trutnov, characterization of the municipal immovable assets and shift of its value during the privatization process. The third, closing chapter summarizes the both previous chapters and the comparison of theoretical ground with practical experience from Trutnov environment.

Klíčová slova: bydlení, bytový fond, obecní bydlení, privatizace, prodej, pronájem, bytové a nebytové prostory, samospráva, společenství vlastníků bytových jednotek, výběrové řízení accommodation, housing fund, council accommodation, privatization, sale, apartment rentals, residential and non-residential premises, self-management, community of accommodation unit owners, selection procedure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:55, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz