Theses 

Faktory podporující pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané neziskové organizaci – Bc. Helena Polenková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Polenková

Master's thesis

Faktory podporující pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané neziskové organizaci

Job satisfaction supporting factors in selected non-profit organization

Abstract: Tématem diplomové práce jsou faktory podporující pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané neziskové organizaci, konkrétně domově pro seniory. Pracovní spokojenost je téma, které stojí v popředí zájmu personálního řízení. Úroveň pracovní spokojenosti je významná nejen pro organizaci, např. v souvislosti s dosahováním organizačních cílů, ale ovlivňuje kvalitu života samotného pracovníka. Práce identifikuje vnější faktory pracovní spokojenosti, které z pohledu pracovníků vybrané organizace nejvíce podporují jejich pracovní spokojenost. Byla zvolena metodika polostrukturovaného rozhovoru, které byly vedeny s 11 pracovníky vybrané organizace. Na základě těchto rozhovorů bylo možné zodpovědět na výzkumnou otázku a identifikovat vnější faktory pracovní spokojenosti, které z pohledu pracovníků dané organizace nejvíce podporují jejich pracovní spokojenost. Výsledky přinášejí zjištění, že nejvýrazněji podporují spokojenost pracovníků vybraného domova pro seniory mezilidské vztahy, práce samotná, která jim přináší uspokojení i naplnění, a vedení uplatňující demokratický styl řízení.

Abstract: The thesis subject is: Factors that contribute to employees' job satisfaction in selected non-profit organization, in particular in a retirement home. Job satisfaction is a prominent topic of personnel management. The level of job satisfaction is not only important for the organization, e.g. from the perspective of organization goals, but also influences the quality of life of the employee itself. Thesis identifies external job satisfaction factors, which — from the selected organization employees' perspective — contribute to their job satisfaction most. A semi-structured interview methodology was used, interviewing 11 employees of the selected organization. Based in these interviews it was possible to find an answer the research question and identify the external job satisfaction factors contributing most to the job satisfaction of the selected organization's employees. The results show that human relations, the work itself which brings them satisfaction and fulfillment, and the management which applies democratic management style contribute most to the satisfaction of the selected retirement home employees.

Keywords: pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti, nezisková organizace, domov pro seniory, job satisfaction, job satisfaction factors, non-profit organization, retirement home

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 02:52, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz