Ing. Vojtěch Konečný

Master's thesis

Komerční suburbanizace v zázemí Brna

Commercial suburbanization of Brno
Abstract:
Tato práce se zabývá nerezidenční suburbanizací v zázemí města Brna. Nejprve teoreticky pojednává o termínu suburbanizace a jejím vlivu na utváření dnešní podoby evropských a amerických měst. Dále je vymezeno samotné zázemí města Brna na základě dat o vyjížďce obyvatel za prací do Brna z obcí Jihomoravského kraje a přibližuje vývoj tohoto zázemí v posledních letech s cílem identifikovat oblasti intenzivní …more
Abstract:
This thesis is about non-residential suburbanization in metropolitan area of Brno. At first, it discuss the term suburbanization and its effects on nowadays visage of european and american cities. Furthermore the metropolitan area of Brno is allotted, based on commuting from nearby villages to Brno in past few years. Then it focuses on the evolution of this area through the years with aim to identify …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Theses on a related topic