Bc. Mgr. Zuzana Johanesová

Bakalářská práce

Implicitné a explicitné postoje k telu a sebahodnotenie u vysokoškolákov

Implicit and Explicit Attitudes to Body Image and Self-esteem at University Students
Abstract:
The thesis deals with the correlation between implicit and explicit attitudes to body image and self-esteem at male and female university students. The thesis has several aims: Firstly, to find out the correlation between self-esteem and explicit and implicit attitudes to body image, secondly, to determine the correlation between explicit and implicit attitudes to body image and finally, to find out …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je vzťah medzi implicitnými a explicitnými postojmi k telu a sebahodnotením u vysokoškolských študentov a študentiek. Práca si stanovila nasledujúce ciele: Po prvé, zistiť vzťah sebahodnotenia s implicitnými a explicitnými postojmi k telu, po druhé, zistiť súvislosť medzi implicitnými a explicitnými postojmi k telu a nakoniec zistiť, či majú na formovanie celkového sebahodnotenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií