Bc. Lukáš Šnajdr

Diplomová práce

Ženy obviněné z trestných činů v jurisdikci Okresního soudu Bystřice nad Pernštejnem v letech 1919-1923 ve výuce dějepisu

Women accused of crime within the jurisdiction of the district court Bystřice nad Pernštejnem in the years 1919-1923 in history teaching
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá ženami vyšetřovanými pro trestnou činnost na úrovni zločinů v působnosti Okresního soudu Bystřice nad Pernštejnem v letech 1919-1923 a zapojením tohoto tématu do gymnaziální výuky dějepisu formou projektového vyučování. Ve své teoretické části se diplomová práce věnuje úvodu do prostoru a času, dějinám ženské emancipace a ženské kriminality, vývoji trestního a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with topic of women who were investigated for crime within the jurisdiction of the District court Bystřice nad Pernštejnem in the years 1919-1923 and with the involvement of this topic in history teaching at grammar school in form of project teaching. The theoretical part of this diploma thesis deals with introduction of place and time, history of emancipation of women and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství historie pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy