Richard Azu Crabbe

Disertační práce

Exploring the potentials of satellite remote sensing for carbon monitoring in European forest systems

Exploring the potentials of satellite remote sensing for carbon monitoring in European forest systems
Anotace:
Lesy hrají důležitou roli v ukládání uhlíku. Proto je v těchto ekosystémech věnována velká pozornost různým aspektům uhlíkového cyklu pomocí různých přístupů od terénních měření až po vyhodnocení údajů ze satelitů. Disertační práce využila kombinaci těchto přístupů pro vyhodnocení vlivu meteorologických faktorů a hospodaření na různé lesní ekosystémy. Zaměřila se na zkoumání výskytu teplých period …více
Abstract:
Forests are the important carbon sinks. Therefore, great attention is paid to different aspect of the carbon cycle in these ecosystems using different approaches from field measurements to remote sensing data evaluation. The thesis used the combination of these approaches for evaluation of meteorological factors and management on different forest ecosystems. It focused on investigation of warm periods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
  • Oponent: Vilém Pechanec, doc. RNDr., Ph.D., Jakub Hruška, prof. RNDr., Janusz Olejnik, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta