Miloš Janíček

Bakalářská práce

Vzdálená správa terárií

Terrarium remote control
Anotace:
Práce se zabývá propojením počítačového serveru a mikrokontroleru za účel řízení terária. Řídit terárium lze poté lokálně, pomocí přímého přístupu na server, ale také vzdáleně skrze veřejně dostupné internetové stránky. Terárium poté obsahuje velmi často používané prvky, jako je teploměr, vlhkoměr, žárovku a topnou podložku. Tyto prvky jsou poté podle účelu obsluhovány mikrokontrolerem.
Abstract:
The work deals with the connection of a computer server and a microcontroller for the purpose of terrarium control. The terrarium can then be managed locally, using direct access to the server, but also remotely through a publicly available website. The terrarium then contains very frequently used elements, such as a thermometer, hygrometer, light bulb and heating pad. These elements are then operated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Rozsíval

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janíček, Miloš. Vzdálená správa terárií. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky