Jakub SKLENOVSKÝ

Bakalářská práce

Dechový orchestr mladých Příbor (historie a současnost)

The Youth Brass Orchestra Příbor (history and present)
Anotace:
Bakalářská práce mapuje historii a současnost Dechového orchestru mladých (DOM) Základní umělecké školy Příbor. Úvodní kapitola vymezuje obecně pojem dechový orchestr a kulturní vývoj města Příbor. Hlavní část popisuje historii tělesa DOM v letech 1973 až 2012. Dále se práce zabývá životem a dílem dvou významných vedoucích orchestru, závěr je věnován současnosti tohoto tělesa.
Abstract:
The bachelor?s thesis deals primarily with the past and presence of the Brass Orchestra of Youth (DOM) by the Příbor Primary artistic and music school. The opening part of the thesis discuss a general term brass music and the cultural development of the town Příbor. In the core part the history of DOM between 1973 and 2012 is dealt with, as well as the lives and works of two main orchestra leaders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKLENOVSKÝ, Jakub. Dechový orchestr mladých Příbor (historie a současnost). Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / matematika - hudební výchova (negarantovaný rozvrh)