Patrik Tomášek

Bachelor's thesis

Virtualizace serverů a aplikací pomocí Docker

Server and application virtualization via Docker
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá virtualizací na úrovni operačního systému pomocí Docker. Cílem práce je seznámení čtenáře s tématem a vytvoření vlastního kontejneru se zvolenou aplikací. Dosažení stanovených cílů spočívá ve vyhledávání a prostudování dostupných relevantních materiálů a schopnosti tyto informace zpracovat a využít v rámci vytvoření kontejneru s aplikací. Práce v úvodu nejprve zmiňuje téma …more
Abstract:
This bachelor thesis covers virtualization at level of operation system using a new solution called Docker. The aim is to introduce the topic and to describe how to create Docker container. The key to achieve those objectives lies in identifying and studying available relevant materials and processing the information gained from the study in order to create an application container. As an introduction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Luboš Pavlíček
  • Reader: Tomáš Bruckner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45901