Tereza HAVLOVÁ TYMICHOVÁ

Bakalářská práce

Vyhodnocení požární bezpečnosti staveb vybraných subjektů v Jihočeském kraji při zahájení a v průběhu jejich užívání

Evaluation of the building fire safety of the selected subjects in South Bohemia at the beginning and during their use
Anotace:
Téma bakalářské práce "Vyhodnocení požární bezpečnosti staveb vybraných subjektů v Jihočeském kraji při zahájení a v průběhu jejich užívání" jsem zvolila z důvodu, aby bylo poukázáno na problematiku, která je důležitá, a které by měla být věnována pozornost. Bakalářská práce řeší výzkumnou otázku, zda je úroveň požární bezpečnosti staveb vybraných subjektů shodná při zahájení a v průběhu užívání. Cílem …více
Anotace:
orgány státního požárního dozoru.
Abstract:
The theme of the Bachelor thesis is to evaluate the fire safety of buildings of selected subjects in the South Bohemian region in the beginning and during its use. I have chosen this topic and this issue to rise awareness of its importance. The aim of the thesis to evaluate the current state of the fire safety of chosen subjects and if it is consistent with the requirements that were given in the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ladislav Karda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ TYMICHOVÁ, Tereza. Vyhodnocení požární bezpečnosti staveb vybraných subjektů v Jihočeském kraji při zahájení a v průběhu jejich užívání. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x95zwm x95zwm/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
Bulanova, L.
4. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.