BcA. Lenka Kleinová

Diplomová práce

1. Teoretická část:\nl{} Digitalizace analogové fotografie\nl{} 2. Praktická část:\nl{} a) autorská publikace: Pěna těchto dní\nl{} b) výstavní soubor: Jsou to mžiky v mém oku?

1. Theoretical part: Digitization of Photographic Collections 2. Practical part: a) Foam of These Days b) Are These Twinkles in my Eye?
Anotace:
Diplomová práce se zabývá digitalizací analogové fotografie. Stručně přibližuje teoretická východiska pro koncepty digitalizace, média či digitálního archivu. V další části popisuje převod analogového signálu do digitálního zápisu a parametry tohoto převodu. Důležitou součástí digitalizace je také způsob, jakým zachází s digitálními obrazy, proto práce věnuje zvláštní pozornost metadatům, popisu digitálních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the digitization of analogue photography. It briefly introduces the theoretical basis for the concepts of digitization, digital media, and digital archives. The next section describes the conversion of the analogue signal to digital recording and the parameters of this conversion. An important part of digitization is also the way it handles digital images, so the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Černohorský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kleinová, Lenka. 1. Teoretická část:\nl{} Digitalizace analogové fotografie\nl{} 2. Praktická část:\nl{} a) autorská publikace: Pěna těchto dní\nl{} b) výstavní soubor: Jsou to mžiky v mém oku?. Zlín, 2021. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie