Jakub ŠABATA

Bakalářská práce

Využití uživateli generovaného multimediálního obsahu z pohledu marketingových komunikací

The Use of User-generated Multimedia Content from the Perspective of Marketing Communications
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití uživateli generovaného multimediálního obsahu v rámci marketingových komunikací. V teoretické části se práce zabývá vývojem v oblasti elektronické komunikace, změnami chování recipientů a s tím spojenou změnou na poli marketingových komunikací. Cílem praktické části je odpovědět na výzkumné otázky a odhalit mechanismy uživateli generovaného obsahu …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on the possibilities of use by user generated multimedia content in the scope of marketing communications. The theoretic part deals with the development of the electronic communication field. The aim of the practical part is to answer the research questions, and to reveal the mechanisms of the user generated content, and to list the possibilities of the use in the scope …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠABATA, Jakub. Využití uživateli generovaného multimediálního obsahu z pohledu marketingových komunikací. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe