Bc. Tereza Kratochvílová

Diplomová práce

Zjištění pohybové úrovně a cvičební programy u gravidních žen

Finding out of the motoric level and exercises programmes of the pregnancy woman
Anotace:
Diplomová práce bude věnována dotazníkovému zjištění dosavadní pohybové úrovně u vybraných gravidních žen. Následně na základě zjištěných údajů a poskytnutých zkušeností gravidních žen, vytvořit vhodné cvičební programy pro jednotlivé trimestry a doporučení pro udržování pohybové aktivity v domácích podmínkách.
Abstract:
This Diploma thesis is based on a questionnaire to discover the current level of motion in selected pregnant women. On the basis of the collected data and the experience of pregnant women the thesis seeks to develop appropriate exercise programs for each trimester and give recommendations for maintaining physical activity at home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií