Bc. Eva VESELÁ

Diplomová práce

Kvantitativní analýza markerů DNA poškození a její optimalizace pro rutinní testování potenciálně genotoxických látek a faktorů

Quantitative analysis of DNA damage markers and optimization of the methods for routine screening of potentially genotoxic compounds and factors
Anotace:
Nově syntetizované látky musí projít před schválením pro využití v průmyslu a zemědělství řadou testů pro vyloučení jejich škodlivého účinku na zdraví lidí a životní prostředí. Jedním z testů první volby pro detekci mutagenicity sloučenin je Amesův test. Vedle něj by se v budoucnu mohla zařadit imunofluorescenční detekce markerů DNA poškození jako alternativní a komplementární přístup k testování mutagenního …více
Abstract:
Before the newly synthetized compounds are put into use for agronomy and industry purposes they have to be determined in respect to their effect to environment and people´s health. One of the first tests that is used for detection of compound´s mutagenic potential is Ames test. Imunofluorescence detection of DNA damage markers could be used as an alternative and complementary approach to Ames test …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 110967

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Eva. Kvantitativní analýza markerů DNA poškození a její optimalizace pro rutinní testování potenciálně genotoxických látek a faktorů. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma