Theses 

Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení – Lenka Šedivá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva

Lenka Šedivá

Bakalářská práce

Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení

Main Emergency Events of Selected Municipality with Extended Powers and Their Solutions

Anotace: Tato bakalářská práce je rozdělená na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány mimořádné události s důrazem na povodně a integrovaný záchranný systém. Praktická část vychází ze softwarového nástroje SW Riskan, pomocí kterého jsou vyhodnoceny hlavní možné mimořádné události v obci s rozšířenou působností Hodonín. Dále je zde v SW TerEx simulován výbuch čerpacích stanic Shell a nakonec je zde vyobrazeno záplavové území a také pojednáno o problematice sucha. V samotném závěru jsou uvedeny možnosti řešení mimořádných událostí

Abstract: This bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are described extraordinary events with an emphasis on floods and integrated rescue system. The practical part is based on the Riskan software, from which the main possible extraordinary events in the Hodonín municipality are evaluated. Furthermore, the explosion of Shell petrol stations is simulated in the TerEx software, and finally the flood plain is depicted, as well as drought issues. At the end of the thesis there are presented possibilities of solving extraordinary events.

Klíčová slova: mimořádná událost, povodně, riziko, hrozba, ochrana, integrovaný záchranný systém.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51108 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Šedivá, Lenka. Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení . Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz