Lenka Šedivá

Bachelor's thesis

Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení

Main Emergency Events of Selected Municipality with Extended Powers and Their Solutions
Abstract:
Tato bakalářská práce je rozdělená na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány mimořádné události s důrazem na povodně a integrovaný záchranný systém. Praktická část vychází ze softwarového nástroje SW Riskan, pomocí kterého jsou vyhodnoceny hlavní možné mimořádné události v obci s rozšířenou působností Hodonín. Dále je zde v SW TerEx simulován výbuch čerpacích …more
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are described extraordinary events with an emphasis on floods and integrated rescue system. The practical part is based on the Riskan software, from which the main possible extraordinary events in the Hodonín municipality are evaluated. Furthermore, the explosion of Shell petrol stations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivan Princ

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šedivá, Lenka. Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení . Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe