Bc. Svatava BAIEROVÁ

Diplomová práce

Multidisciplinární týmy v psychiatrické péči

Multidisciplinary Teams in Psychiatric Care
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou multidisciplinární týmy v psychiatrické péči. Předkládaná práce je zaměřená na transformační proces psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Záměrem diplomové práce je hlouběji porozumět a zmapovat práci členů Multidisciplinárního terénního týmu, který vznikl na základě Dohody o spolupráci mezi Psychiatrickou nemocnici v Opavě a Fokusem z.s. Opava. Cílem teoretické …více
Abstract:
The topic of this thesis are multidisciplinary teams in psychiatric care. The presented work is focused on the transformation process of psychiatric care in Opava Psychiatric Hospital. The aim of this thesis is to understand and map the work of members of the Multidisciplinary Field Team, which was created on the basis of the Cooperation Agreement between the Psychiatric Hospital in Opava and Fokus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAIEROVÁ, Svatava. Multidisciplinární týmy v psychiatrické péči. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií