Aleš HEŘMÁNEK

Bachelor's thesis

Financování vybrané nevládní neziskové organizace

Financing of selected non-government non-profit organization
Abstract:
Má práce se jmenuje "Financování vybrané nevládní neziskové organizace". Teoretická část práce je věnována teoretickým východiskům fungování neziskových organizací a základním informacím o sportovním odvětví futsale, které souvisí s praktickou částí bakalářské práce. Praktická část se zabývá futsalovým klubem FC Démoni Česká Lípa, konkrétně jeho historií, vznikem a následně sociálně ekonomickou analýzou …more
Abstract:
Name of my work is "Financing of selected non-government non-profit organization". The theoretical part is devoted to the background of the functioning of NGOs and basic information about the sport futsal, which is related to the practical part of the thesis. The practical part deals with the club FC Démoni Česká Lípa, specifically its history, the emergence and subsequent socio-economic analysis. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEŘMÁNEK, Aleš. Financování vybrané nevládní neziskové organizace. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická