Tatiana Ďurinová

Master's thesis

Udržateľný cestovný ruch ako nástroj znižovania chudoby v Zambii

Udržitelný cestovní ruch jako nástroj snižování chudoby v Zambii
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá udržitelným cestovním ruchem v Zambii a jeho využití při snižování chudoby v Zambii. První část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se udržitelného cestovního ruchu, charakteristiku cestovního ruchu v Zambii, turistický profil, SWOT analýzu a faktory, které ovlivňují vývoj cestovního ruchu v Zambii. Další část práce se věnuje možným environmentálním a …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with sustainable tourism in Zambia and its use for reducing poverty in Zambia. The first part focuses on the definition of basic concepts relating to sustainable tourism, the characteristics of tourism in Zambia, Zambia tourism profile, SWOT analysis and the factors that influence the development of tourism in Zambia. Another section is devoted to the potential environmental …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá udržateľným cestovným ruchom v Zambii a jeho využití pri znižovaní chudoby v Zambii. Prvá časť práce sa zameriava na vymedze-nie základných pojmov týkajúcich sa udržateľného cestovného ruchu, charakteris-tiku cestovného ruchu v Zambii, turistický profil, SWOT analýzu a faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cestovného ruchu v Zambii. Ďalšia časť práce sa venuje možným environmentálnym …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
 • Oponent: Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses xa66if xa66if/2
21. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
21. 5. 2016
Halíčková, K.
21. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.