Theses 

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992 – Bc. Roman Krajovan

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Roman Krajovan

Master's thesis

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992

Public Administration in ČSSR and ČSFR in Period 1989 - 1992

Abstract: Cílem této diplomové práce je analýza veřejné správy v letech 1989-1992. Ve druhé polovině roku 1989 došlo v tehdejší Československé socialistické republice ke společenským a politickým změnám, které měly zásadní vliv na další vývoj a fungování veřejné správy. Veřejná správa byla rozdělena na státní správu a samosprávu. Soustava národních výborů byla zrušena a nahrazena okresními úřady, které byly i nadále orgány územní státní správy a obecními a městskými úřady, jež byly samosprávnými orgány obcí a zároveň vykonávaly územní státní správu v přenesené působnosti. Demokratizace a decentralizace veřejné správy také obnovila některé staré spory mezi Českou a Slovenskou republikou, které se projevily při reformě ústředních orgánů státní správy a vyústily v rozpad ČSFR. Ve druhé části této diplomové práce bude analyzován vývoj územní státní správy a obnova samosprávy města Mariánské Lázně.

Abstract: The aim of this thesis is the analysis of public administration in former Czechoslovakia in 1989-1992. In the second half of 1989, the social and political changes occurred that had a major impact on the further development and functioning of public administration in the former Czechoslovak Socialist Republic. The Public administration has been divided on the state and municipal administrations. System of The National committees had been abolished and replaced by district offices, which had survived as territorial bodies of state administration in the form of local and municipal authorities, as self-governing bodies of municipalities, while pursuing regional state administration under their delegated powers. Democratization and decentralization of public administration also renewed some old disputes between the Czech and the Slovak Republic, which manifested themselves during the reform of central government authorities resulting in the partition of Czechoslovakia. In the second part of this thesis, as case study, the development of regional state administration and restoration of self-government on municipal level in Marianske Lazne is analyzed.

Keywords: Veřejná správa, státní správa, samospráva, reforma, transformace, národní výbor, městský úřad, okresní úřad, vývoj, státoprávní uspořádání, dezintegrace, decentralizace.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 24. 10. 2018 03:18, Week 43 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz