Bc. Roman Krajovan

Master's thesis

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992

Public Administration in ČSSR and ČSFR in Period 1989 - 1992
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza veřejné správy v letech 1989-1992. Ve druhé polovině roku 1989 došlo v tehdejší Československé socialistické republice ke společenským a politickým změnám, které měly zásadní vliv na další vývoj a fungování veřejné správy. Veřejná správa byla rozdělena na státní správu a samosprávu. Soustava národních výborů byla zrušena a nahrazena okresními úřady, které byly …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of public administration in former Czechoslovakia in 1989-1992. In the second half of 1989, the social and political changes occurred that had a major impact on the further development and functioning of public administration in the former Czechoslovak Socialist Republic. The Public administration has been divided on the state and municipal administrations. System …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní