Theses 

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992 – Bc. Roman Krajovan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Roman Krajovan

Diplomová práce

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992

Public Administration in ČSSR and ČSFR in Period 1989 - 1992

Anotace: Cílem této diplomové práce je analýza veřejné správy v letech 1989-1992. Ve druhé polovině roku 1989 došlo v tehdejší Československé socialistické republice ke společenským a politickým změnám, které měly zásadní vliv na další vývoj a fungování veřejné správy. Veřejná správa byla rozdělena na státní správu a samosprávu. Soustava národních výborů byla zrušena a nahrazena okresními úřady, které byly i nadále orgány územní státní správy a obecními a městskými úřady, jež byly samosprávnými orgány obcí a zároveň vykonávaly územní státní správu v přenesené působnosti. Demokratizace a decentralizace veřejné správy také obnovila některé staré spory mezi Českou a Slovenskou republikou, které se projevily při reformě ústředních orgánů státní správy a vyústily v rozpad ČSFR. Ve druhé části této diplomové práce bude analyzován vývoj územní státní správy a obnova samosprávy města Mariánské Lázně.

Abstract: The aim of this thesis is the analysis of public administration in former Czechoslovakia in 1989-1992. In the second half of 1989, the social and political changes occurred that had a major impact on the further development and functioning of public administration in the former Czechoslovak Socialist Republic. The Public administration has been divided on the state and municipal administrations. System of The National committees had been abolished and replaced by district offices, which had survived as territorial bodies of state administration in the form of local and municipal authorities, as self-governing bodies of municipalities, while pursuing regional state administration under their delegated powers. Democratization and decentralization of public administration also renewed some old disputes between the Czech and the Slovak Republic, which manifested themselves during the reform of central government authorities resulting in the partition of Czechoslovakia. In the second part of this thesis, as case study, the development of regional state administration and restoration of self-government on municipal level in Marianske Lazne is analyzed.

Klíčová slova: Veřejná správa, státní správa, samospráva, reforma, transformace, národní výbor, městský úřad, okresní úřad, vývoj, státoprávní uspořádání, dezintegrace, decentralizace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz