Bc. Michaela Binasová

Bakalářská práce

Souvislost postavení ženy ve společnosti s mateřstvím - Indie

Connection between status of woman in society and maternity - India
Anotace:
Ať se podíváme do jakékoliv společnosti uvidíme stejný obraz. Postavení ženy se přímo odráží v přístupu lidského společenství a státu v péči o těhotnou ženu, rodičku a matku. Péče odpovídá vyspělosti kultury a v tom se odráží i její osobnější či odtažitějsí přístup k ženě. Se snahou o snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti dochází vždy k technickému a odlidštěnému přístupu k rodící ženě. Společnost …více
Abstract:
If we take a look at any society, we will always see the same picture. Position of women is directly reflecting in approach to (human) society and state into health care for pregnant women, woman giving a birth and mother. The care is related to an advance of culture and in that is reflected its personal or detached stance to woman. With an effort to decrease maternal and newborn death rate threre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Bc. Blanka Čermáková
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta