Bc. Petra Išová

Diplomová práce

Komparace zdaňování silniční dopravy v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie

Comparison of road tax in Czech Republic and selected countries of the EU
Anotace:
Diplomová práce porovnává systémy zdanění silniční dopravy čtyř vybraných evropských zemí. Kromě České republiky byly pro zpracování této práce vybrány Slovensko a Rakousko a Švýcarsko. Všechny vybrané země řeší obdobný problém, kterým je optimální regulace neustále rostoucího objemu nákladní dopravy, který je hlavní příčinou zatížení životního prostředí emisními plyny, hlukem a poškozováním dopravní …více
Abstract:
The diploma thesis compares the systems of road tax of four selected European countries. In addition to the Czech Republic, the Slovak Republic, Austria and Switzerland were included in the work. All these countries face a similar problem with optimal control of permanently increasing capacity of freight transport which is the main cause of polluting the environment with emissions, noise and damaging …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Mrňová
  • Oponent: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting