Kateřina ŠIMÍKOVÁ

Bakalářská práce

Teritoriální aspekty autonomie Basků

Territorial aspects of Basque autonomy
Anotace:
Práce bude mít dvě části. První část se zaměří na vývoj počtu Basků v dějinách a na vymezení území jejich největší koncentrace ve Španělsku a ve Francii v posledním století a dále na migrace Basků a jejich diasporu ve světě. Druhé části se pokusí o odhalení mechanismu vymezení autonomního Baskicka v dnešních hranicích ve Španělsku a pokusí se o vyhodnocení jeho souladu s etnickými hranicemi tohoto …více
Abstract:
The work will have two parts. The first part will focus on development in the history of the Basques and the definition of their largest concentration in Spain and France in the last century and then migration of Basques and then diaspora in the world. The second part will attempt to reveal the mechanism defining of borders of the autonomous Basque Country in Spain. At the end the work will include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÍKOVÁ, Kateřina. Teritoriální aspekty autonomie Basků. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta