Čestmír Riesenfeld

Bakalářská práce

Crowdfunding a využití marketingového trendu „Word of Mouth“

Crowdfunding and benefits of marketing trend “Word of Mouth”
Anotace:
Hlavní tématikou této práce jsou různé typy crowdfundingu. Cílem práce je analýza způsobů financování projektů s využitím síťového marketingu. Nejdříve je popsán vývoj a historie crowdfundingu, současná situace a úspěšné kampaně na české platformě Fundlift. Popsal jsem nové trendy v oblasti blockchain technologie a ICO. Praktické části jsou analyzovány tři společnosti – eVision Team Network Corporation …více
Abstract:
The main topic of this thesis are various types of a crowdfunding. The aim of the thesis is to analyze ways of financing projects using a network marketing. Firstly, the development and history of crowdfunding, the current situation and the successful campaigns on the Czech platform Fundlift are described. I described new trends in the blockchain technology and ICO. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ivana Svobodová
  • Oponent: Jan Mísař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73745

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management