Ivana ENTLICHEROVÁ

Bachelor's thesis

Odborné sociální poradenství v oblasti sluchového postižení jako nástroj ke zlepšení sociálního fungování

The specialized social consultancy in sphere of hearing like a implement of improvement in social function
Abstract:
V práci vysvětluji základní pojmy v oblasti sluchového postižení. Co je pro osoby se sluchovým postižením odborné sociální poradenství a sociální fungování. Rozděluji osoby se sluchovým postižením podle ztráty sluchu. Popisuji a rozděluji kompenzační pomůcky pro tuto cílovou skupinu: komunikační bariéry (sluchadla, osobní zesilovače, zesílené telefony), dále pak informační bariéry (indukční smyčky …more
Abstract:
In my thesis I explain the basic terms in the field of hearing impairment. One of my topics is what is for hearing impairment people specialist social consulting and social functioning. I divide hearing impairment people according to their loss of hearing. I describe and divide compensatory aids for this target group: communication barriers (hearing aid, personal amplifier, turned-up cell phones), …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2014
Accessible from:: 24. 3. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Lucie MALIŇÁKOVÁ

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ENTLICHEROVÁ, Ivana. Odborné sociální poradenství v oblasti sluchového postižení jako nástroj ke zlepšení sociálního fungování. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 3. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Social Care / Social and Charity Work

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses xakxpo xakxpo/2
24. 3. 2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 3. 2014
Bulanova, L.
24. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.