Bc. Alena Kočová

Master's thesis

Pobyt cizinců na území České republiky

The stay of aliens in the territory of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na pobyt cizinců na území České republiky. V první části práce je vymezeno několik základních pojmů týkající se pohybu obyvatelstva a dále jsou zde uvedeny pobytové tituly, které jsou znázorněny v zákoně č. 326/1999 Sb. Druhá část práce je založena na kazuistické metodě, která byla použita na několika případech, která byla vždy autorkou práce vyhodnocena. V závěrečné kapitole …viac
Abstract:
The thesis is focused on the stay of foreigners in the Czech Republic. In the first part of the thesis there are defined several basic terms concerning the movement of the population. The second part of the thesis is based on a casuistic method, which was used on several cases, which were always evaluated by the author. The final chapter summarizes the results of the work, proposes changes to the Foreigners …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS