Josef Vacula

Bachelor's thesis

Vývoj aplikací pro Google Android

Application development for Google Android
Abstract:
Cílem této práce je přiblížení čtenářům vývoj pro operační systém Android. Práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována samotnému operačnímu systému a popisu vývojových nástrojů určených k tvorbě softwaru pro Android. V další části se práce zaměřuje na základní pilíře všech Android aplikací, které jsou nutné pro úspěšné programování na této platformě. Věnuji se zde především životnímu …more
Abstract:
This bachelor thesis describes development of applications for Android operating system. The paper is divided into several parts. In the first part, Android operating system is described together with development tools, which are used for development of Android software. The next part of this paper focuses on fundamental blocks of all Android applications, which are necessary for successful development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2011
  • Supervisor: Alena Buchalcevová
  • Reader: Rudolf Pecinovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28283