Gabriela Krajčírová

Bakalářská práce

Riadenie rizika likvidity v komerčných bankách

Liquidity Risk Management in Commercial Banks
Abstract:
The bachelor thesis is about the management of liquidity risk in commercial banks. The theoretical part is explaining liquidity risk, its planning, management, measurement and regulation. The practical part analyzes the liquidity risk of three selected banks in the Czech Republic, focusing on differences caused by their various size.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá riadením rizika likvidity v komerčných bankách. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie rizika likvidity, na jeho plánovanie, riadenie, meranie a regulovanie. V praktickej časti je zanalyzované riziko likvidity troch vybraných bánk v Českej republike, so zameraním na rozdiely spôsobené ich odlišnou veľkosťou.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: Ph.D. Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta