Bc. Kristina Tesar

Bakalářská práce

Transkripce a analýza hovorové španělštiny

Transcription and analysis of colloquial Spanish
Anotace:
Práce se zaměřuje na transkripci a analýzu hovorové španělštiny. Z tohoto důvodu byly vybrány čtyři fragmenty ze seriálu Los Serrano, získané z YouTube. Konverzace znázorňují hovorový jazyk a jeho typické prvky. Pomoci transkripce, která je přepisována podle znaků skupiny Val.Es.Co., je snaha vytvořit korpus z krátkých fragmentů ze seriálu. Na základě informací získaných z různých publikací se budou …více
Abstract:
The thesis focuses on the transcription and analysis of colloquial Spanish. For this reason, four fragments of the series Los Serrano were obtained through YouTube. This conversations present colloquial language with its typical features. The trancription, transcribed according to the signs of the Group Val.Es.Co, seeks to create the essentially oral corpus of the short fragments. Based on the information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Liana Hotařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tesar, Kristina. Transkripce a analýza hovorové španělštiny. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - španělský jazyk