Bc. Jana Mlynarčíková

Master's thesis

Analýza regionálnej politiky na Slovensku

Analysis of regional policy in Slovakia
Abstract:
The aim of this thesis is a comparative analysis using a theoretical model of regional policy of the European Union and the Slovak Republic to assess its impact and effectiveness on regional development. The work is divided into theoretical and analytical part. The analytical part of the work consists of examples of concrete reconstruction project of elementary school in the village Divin. By analyzing …viac
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je pomocou komparatívnej analýzy teoretického modelu regionálnej politiky Európskej únie a Slovenskej republiky zhodnotiť jej dopady a účinnosť na rozvoj regiónov. Práca je rozdelená na časť teoretickú a časť analytickú. Analytická časť práce pozostáva z príkladu konkrétneho projektu rekonštrukcie základnej školy v obci Divín. Pomocou analýzy procesu a myšlienkového rozčleňovania …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration