Bc. Matyáš Kolmistr

Master's thesis

Pozice společnosti Gazprom na liberalizovaných plynárenských trzích EU - studie České republiky a Maďarska

Gazprom position at liberalized gas markets in the EU - study of the Czech Republic and Hungary
Abstract:
Diplomová práce zkoumá pozici Gazpromu na plynárenských trzích České republiky a Maďarska. Cílem práce je ověření teze, která říká, že liberalizace plynárenských trhů pozici Gazpromu omezuje. Problematika je zkoumána na případu dvou dodavatelských států se srovnatelně velký trhem, které mají k liberalizaci plynárenství odlišný přístup. Práce je teoreticky ukotvena pomocí moderního a tradičního přístupu …more
Abstract:
The master’s thesis focuses on position of Gazprom on Czech and Hungarian energy market. Main aim of the work is to verify statement, saying that liberalization of European gas markets restricts the position of Gazprom. The issue if examined on example of two import-dependent markets of comparable size, which have different approach to problem of liberalization. Theoretically is the work embedded in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations and Energy Security

Theses on a related topic