Bc. Jakub Dobeš

Diplomová práce

Analýza nástrojů provádějících pomalé DoS útoky

Analysis of slow DoS attack tools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou proof-of-concept nástrojů umožňujících provést pomalé DoS útoky. Teoretická část je zaměřena na popis charakteristik pomalých útoků účinných proti webovým serverům. V praktické části jsou prezentovány vybrané nástroje s ohledem na jejich specifický vlastnosti a průběh komunikace během útoku na server. Na základě toho jsou analyzovány a stanoveny způsoby obrany …více
Abstract:
This thesis analyzes the proof-of-concept tools allowing to perform a slow DoS attacks. The theoretical part is focused on description the characteristics of effective slow attacks against web servers. In the practical part are presented selected tools with regard to their specific features and course of communication during an attack on a server. On this basis are analyzed and identified means of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.