Bc. Petr Hanslian

Bachelor's thesis

Algorytmus při RTG vyšetření u polytraumatizovaného pacienta a úloha radiologického asistenta u jednotlivých modalit.

Algorytmus in x-ray for polytraumatization patient and radiological Assistant job for each modalities.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá radiologickými diagnostickými metodami užívanými při příjmu polytraumatizovaného pacienta a rolí radiologického asistenta v diagnostickém týmu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou stručně rozebrány jednotlivé radiodiagnostické modality, praktická část je zaměřena na statistické srovnání radiační zátěže a diagnostické výtěžnosti …more
Abstract:
Bachelor´s work is occupying with radiological diagnostic methods used at reception of polytraumatised patient and the role of radiology assistant in diagnostic team. In theoretical part are briefly analysed individual modalities, practical part is focused on statistical comparation of radiation load and diagnostic profit at skiagraphic and CT examination of head and cevical spine. Also is stated statistical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Bc. Vladimír Vitovič
  • Reader: MUDr. Lucie Křikavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Radiology Assistant

Theses on a related topic