Bc. Stanislava Mesíková

Bakalářská práce

Analýza a následná komparácia poskytnutia úveru pre firmy/municipality vo vybranej komerčnej banke

Analysis and consecutive comparsion of disclosure credit for municipality in a selected commercial bank
Abstract:
The thesis is theoreticaly concerned with an actual banking system of the Slovak republic, it defines National bank of Slovakia and a commercial bank by law, their emplacement main taskes and activity. It defines the basis and main criteria of segmentation of market and bank clientele. The thesis characterizes segment of municipality and treats problems of reaching external financial sources of municipalities …více
Abstract:
Anotácia Práca sa teoreticky zameriava na súčasný bankový systém Slovenskej republiky, definuje Národnú banku Slovenska a komerčnú banku zo zákona, ich postavenie, hlavné úlohy a činnosť. Definuje podstatu a hlavné kritériá segmentácie trhu a bankovej klientely. Práca charakterizuje segment municipality a spracováva problematiku získavania cudzích finančných zdrojov municipalít. V analytickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Labancová, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management