Bc. Kristýna BECKOVÁ

Master's thesis

Volatilita a stabilita stranického systému: volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006-2017

Volatility and stability of the party system: 2006-2017 elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Abstract:
Práce se věnuje vzorcům volebního chování v České Republice, konkrétně přesunům voličů. Předmětem analýzy jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezi lety 2006-2017. Analyzovány jsou tři aspekty přesunů - množství, směr a jejich potencionální příčiny. Od tohoto rozdělení se pak odvíjí teoretické předpoklady. Množství přesunů je hodnoceno na základě dosavadních prací, využívající Pedersenův …more
Abstract:
The thesis deals with the patterns of electoral behavior in the Czech Republic, specifically the voter shifts. The subject of the analysis are the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic between 2006-2017. Analyzed are three aspects of shifts - quantity, direction, and their potential causes. The theoretical assumptions are derived from this division. The number …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BECKOVÁ, Kristýna. Volatilita a stabilita stranického systému: volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006-2017. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses xaukt4 xaukt4/2
2/5/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2/5/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.