Bc. Alice Sendlerová

Diplomová práce

Možnosti využití rozšířené reality ve venkovské krajině

Spatial augmented reality applications for rural landscape
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou rozšířené reality. Nejprve je představen princip rozšířené reality a spolu s ním i historický vývoj této oblasti. Popsány jsou možnosti využití ve venkovské krajině a taktéž navrženy další nápady, kde by bylo možno rozšířenou realitu využívat. Představeny byly také aplikace, které s rozšířenou realitou pracují. Ukázány byly jejich možnosti, funkce a také bylo …více
Abstract:
This thesis deals with augmented reality. At first it introduced the principle of augmented reality and with it the historical development of this area. Presented the possibility of using in the countryside, and also suggested other ideas, where it would be possible to use augmented reality. Introduced were also applications work with augmented reality. They have shown their options, features and was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika