Bc. Josef Kudláček

Bakalářská práce

Prodej zboží na internetu

Selling goods on the Internet
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností prodeje zboží na internetu za použití internetového obchodu. První část bakalářské práce je věnována teoretické části, komerčního využití na internetu. Praktická část popisuje možnosti internetového obchodování a samotného internetového obchodu. Zásadní součástí práce je podnikatelský záměr, který mapuje příležitosti a rizika samotného prodeje zboží. Konkrétně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a possibility of selling goods on the internet by using Internet shop. First part of the bachelor thesis is dedicated to the theoretical background of commercial usage of the Internet. The practical part describes the possibilities of online shopping and the creation of the online shop itself. It's fundamental part aims at business plan that maps the opportunities and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudláček, Josef. Prodej zboží na internetu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie