Ivana BARTOŇOVÁ

Diplomová práce

Nulté ročníky, předškolní zařízení a jejich srovnání

Zero classes, pre-school and their comparison
Anotace:
Cílem diplomové práce je srovnání nultých ročníků a předškolních zařízení, konkrétně se práce věnuje úrovni připravenosti dětí pro vstup na základní školu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje vývojové období dítěte od prenatálního vývoje až po předškolní věk, který je více přiblížen. Je zde popsána školní připravenost a důvody odložení školní docházky …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the comparison of the zeroth grades and preschools. Specifically, the thesis studies the level of preparedness of the children to enter grade school. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part covers the developmental stage of the child from the pre-natal development to the pre-school age, which is more carefully described. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šámalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇOVÁ, Ivana. Nulté ročníky, předškolní zařízení a jejich srovnání. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy